Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Sieć biblioteczną na terenie Gminy Ozorków tworzą:

Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu oraz:

  • Filia Biblioteczna w Czerchowie
  • Filia Biblioteczna w Sokolnikach Lesie
  • Filia Biblioteczna w Helenowie
  • Filia Biblioteczna w Pełczyskach

Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu istnieje od 1949 r. Otworzono wówczas 15 gminnych bibliotek publicznych, merytorycznie podległych Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy. Obok biblioteki w Leśmierzu powstały placówki w Grabowie, Mazewie, Wypychowie, Topoli Królewskiej, Górze św. Małgorzaty i Wartkowicach. Zmiany administracyjne spowodowały, że w 1960 roku utworzono w Leśmierzu pierwszą Gromadzką Bibliotekę Publiczną, której księgozbiór liczył 2000 książek.

Od roku 2000 Gminna BIblioteka Publiczna jest samodzielną instytucją samorządową, która gromadzi, przechowuje oraz udostępnia materiały i informacje biblioteczne. Zakres pracy, formy, charakter oraz działania biblioteki określają ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. i statut biblioteki.

Filia Biblioteczna w  Czerchowie  powstała w 1978 r.. Stan księgozbioru w chwili otwarcia liczył 1004 woluminów. Filia pełni również rolę świetlicy środowiskowej.

Filia Biblioteczna w Sokolnikach Lesie powstała w 1979 r. i liczyła 1100 woluminów. Sama miejscowość jest typową osadą wypoczynkową, stąd użtkownikami bibliioteki są wczasowicze, którzy przebywają tutaj w okresie letnim.

Filia Biblioteczna w Helenowie powstała 19 stycznia 1984 roku. Mieści się w budynku, który przed wojną był własnością niemieckiego obywatela. W latach 1947-2975 miała tu siedzibę szkoła podstawowa. Później budynek stał się własnością Państwowego Funduszu Ziemi. Ze względu na lokalizację użytkownikami biblioteki są zarówno mieszkańcy Gminy Ozorków, jak i miasta Ozorków.

Filia Biblioteczna w Pełczyskach powstała 7 września 1987 roku. Księgozbiór liczył wtedy 1827 woluminów. Filia biblioteczna pełni również rolę świetlicy środowiskowej.

 

Nasza placówka

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

EPUAP